Vårt Team

Vårt team på Gnarly Market Tolv

Helen Widlund

Driftchef

Driftchef och ansvarig för den dagliga driften på Boston Grill och Gnarly Market Tolv. Även assisterande driftchef för O’Learys Tolv. Helen är kontaktperson för frågor om inköp, menyer, mat och annat.

  • helen@localmarketgroup.se
  • NA
  • NA